Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Từ đồng âmSửa đổi

Phó từSửa đổi

encima

  1. trên.
    encima de — trên, ở trên

Tính từSửa đổi

encima

  1. trên, trên.