Tiếng CatalanSửa đổi

Danh từSửa đổi

electrònica gc (không đếm được)

  1. Điện tử học.

Tính từSửa đổi

electrònica

  1. Số ít giống cái của electrònic.