Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

eats số nhiều

  1. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ lóng) thức ăn, đồ ăn.

Tham khảoSửa đổi


Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)