Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zwəːn˧˧jwəːŋ˧˥jwəːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟwəːn˧˥ɟwəːn˧˥˧

Tính từ

sửa

duơn

  1. (Tây Nam Bộ Việt Nam) duyên.

Đồng nghĩa

sửa