Tiếng AnhSửa đổi

Từ viết tắtSửa đổi

dt

  1. Sự mê sảng (delirium tremens).

Tham khảoSửa đổi