double whole note

Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

double whole note (số nhiều double whole notes)

  1. (  Mỹ,   Canada; âm nhạc) Nốt tròn đôi.

Đồng nghĩaSửa đổi