Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

disengaging

  1. Phân từ hiện tại của disengage

Chia động từSửa đổi