Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

directrix số nhiều directrices /.ˈrɛk.trɪks/

  1. (Toán học) Đường chuẩn.
  2. (Như) Directress.

Tham khảoSửa đổi