Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ dermatit--o (danh từ)

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

dermatito

  1. Chàm (bệnh).

Đồng nghĩaSửa đổi