Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈdɔ.tɜː/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

daughter /ˈdɔ.tɜː/

  1. Con gái.

Tham khảo sửa