Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
décharge
/de.ʃaʁʒ/
décharges
/de.ʃaʁʒ/

décharge gc /de.ʃaʁʒ/

 • sự miễn trách nhiệm, sự miễn nợ
 • (luật học, pháp lý) sự miễn tội, sự gỡ tội
  1. Témoin à décharge — người chứng gỡ tội
 • sự bắn; sự bắn đồng loạt; phát bắn, phát đạn
  1. Décharge d’artillerie — pháp bắn đồng loạt
   Recevoir une décharge — bị một phát đạn
 • (điện học) sự phóng điện
  1. Décharge en aigrette/en brosse — sự phóng điện nhiều tia (nhiều nhánh)
   Décharge en arc — sự phóng điện hồ quang
   Décharge à froid — sự phóng điện từ catôt
   Décharge en lueur — sự phóng điện êm
   Décharge spontanée — sự phóng điện tự phát
   Décharge superficielle — sự phóng điện bề mặt
   Décharge avancée — sự phóng điện sớm
   Décharge séparée/décharge intermittente — sự phóng điện không liên tục
 • (ngành in) giấy thấm mực thừa
 • (xây dựng) sự giảm tải
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sự dỡ hàng
  1. décharge publique — nơi đổ rác
   tuyau de décharge — (kỹ thuật) ống tháo nước

  Trái nghĩaSửa đổi

  Tham khảoSửa đổi