Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kuəŋ˧˥ kwit˧˥kuəŋ˩˧ kwḭt˩˧kuəŋ˧˥ wɨt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kuəŋ˩˩ kwit˩˩kuəŋ˩˧ kwḭt˩˧

Tính từ

sửa

cuống quít

  1. Xem cuống quýt