Tiếng Anh Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

  • IPA: /ˈkɑʊnt.ˌdɑʊn/

Danh từ Sửa đổi

countdown /ˈkɑʊnt.ˌdɑʊn/

  1. (Tech) Đếm ngược.

Tham khảo Sửa đổi