Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨun˧˧ʨuŋ˧˥ʨuŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨun˧˥ʨun˧˥˧

Danh từ

sửa

chun

  1. Nghĩa như thun.
    Sợi chun, dây chun.