Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨwə̰n˧˩˧ mɨ̰ʔk˨˩ʨwəŋ˧˩˨ mɨ̰k˨˨ʨwəŋ˨˩˦ mɨk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨwən˧˩ mɨk˨˨ʨwən˧˩ mɨ̰k˨˨ʨwə̰ʔn˧˩ mɨ̰k˨˨

Danh từ

sửa

chuẩn mực

  1. Như tiêu chuẩn.
    Chuẩn mực của ngôn ngữ.