Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɨʔɨ˧˥ ɲɔ˧˧ʨɨ˧˩˨ ɲɔ˧˥ʨɨ˨˩˦ ɲɔ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨɨ̰˩˧ ɲɔ˧˥ʨɨ˧˩ ɲɔ˧˥ʨɨ̰˨˨ ɲɔ˧˥˧

Chuyển tự sửa

Danh từ riêng sửa

chữ Nho

  1. Chữ Hán.
  2. Chỉ từ hoặc từ tố tiếng Việt bắt nguồn từ tiếng Hán.