Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

catched

  1. Đã bắt được.

Đồng nghĩaSửa đổi