Tiếng Bồ Đào NhaSửa đổi

Danh từSửa đổi

capítulos số nhiều

  1. Xem capítulo.

Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
capítulo capítulos

capítulos số nhiều

  1. Xem capítulo.