Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

cafes số nhiều

  1. Dạng số nhiều của cafe