Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kat˧˥ ɓɔ̰˧˩˧ka̰k˩˧ ɓɔ˧˩˨kak˧˥ ɓɔ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kat˩˩ ɓɔ˧˩ka̰t˩˧ ɓɔ̰ʔ˧˩

Động từ sửa

cắt bỏ

  1. Không cho tiếp tục nữa.
    Cắt bỏ một nguồn lợi.
    Cắt bỏ sự hoạt động.

Tham khảo sửa