Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kəː˧˧ naŋ˧˧kəː˧˥ naŋ˧˥kəː˧˧ naŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kəː˧˥ naŋ˧˥kəː˧˥˧ naŋ˧˥˧

Danh từ sửa

  1. Năng lượng cơ học, gồm động năngthế năng.
  2. Chức năng của một cơ quan ở sinh vật.