Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥ to̰ʔj˨˩kɔ̰˩˧ to̰j˨˨˧˥ toj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩ toj˨˨˩˩ to̰j˨˨kɔ̰˩˧ to̰j˨˨

Tính từSửa đổi

có tội

  1. chỉ ai đó làm chuyện gì xấu

DịchSửa đổi

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)