Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

buys số nhiều

  1. Dạng số nhiều của buy.