Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈbjuːt/

Danh từ sửa

butte /ˈbjuːt/

  1. đất, đất.

Tham khảo sửa