Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

bred

  1. Quá khứphân từ quá khứ của breed.