Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /ˈbreɪ.kiɳ/
  Hoa Kỳ

Động từ

sửa

breaking /ˈbreɪ.kiɳ/

  1. (Tech) Cắt, ngắt (d).

Tham khảo

sửa