Tiếng Hà LanSửa đổi

Tính từSửa đổi

best

  1. Dạng cấp cao nhất của goed

Tiếng Na UySửa đổi

Tính từSửa đổi

best

<0>

Phương ngữ khácSửa đổi

Tham khảoSửa đổi