Tiếng CatalanSửa đổi

Danh từSửa đổi

basquetbols

  1. Số nhiều của basquetbol.