Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓajŋ˧˥ ʨaːŋ˧˥ɓa̰n˩˧ tʂa̰ːŋ˩˧ɓan˧˥ tʂaːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓajŋ˩˩ tʂaːŋ˩˩ɓa̰jŋ˩˧ tʂa̰ːŋ˩˧

Xem thêmSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi