Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ astm--o (danh từ)

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

astmo

  1. Bệnh suyễn.