Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈæʃ.ˌtreɪ/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

ashtray /ˈæʃ.ˌtreɪ/

  1. Cái gạt tàn [thuốc lá].

Tham khảo sửa