as soon as possible

Tiếng AnhSửa đổi

Phó từSửa đổi

Cấp trung bình
as soon as possible

Cấp hơn
không so sánh được

Cấp nhất
không có (tuyệt đối)

as soon as possible (không so sánh được)

  1. Sớm nhất có thể, càng sớm càng tốt.

Đồng nghĩaSửa đổi