Tiếng Na UySửa đổi

Tính từSửa đổi

Các dạng Biến tố
Giống gđc arvelig
gt arvelig
Số nhiều arvelige
Cấp so sánh
cao

arvelig

  1. Di truyền.
    Tuberkulose er ikke arvelig.

Tham khảoSửa đổi