Tiếng Tây YugurSửa đổi

Danh từSửa đổi

arslan

  1. sư tử.