Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

arsehole (số nhiều arseholes)

  1. Người khốn nạn.

Đồng nghĩaSửa đổi