Tiếng LitvaSửa đổi

Đại từSửa đổi

anas (gc ana)

  1. Kia.