Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
aːn˧˧ təm˧˧aːŋ˧˥ təm˧˥aːŋ˧˧ təm˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
aːn˧˥ təm˧˥aːn˧˥˧ təm˧˥˧

Động từ

sửa

an tâm

  1. Như yên tâm.

Tham khảo

sửa