Tiếng AnhSửa đổi

Liên từSửa đổi

although

  1. Dẫu cho, mặc dù.

Tham khảoSửa đổi


conjonction