Tiếng LitvaSửa đổi

Danh từSửa đổi

áibė gc (số nhiều áibės), biến trọng âm thứ 1

  1. (Toán học) Tập hợp.