Tiếng AnhSửa đổi

Tính từSửa đổi

agronomic

  1. (Thuộc) Nông học.

Tham khảoSửa đổi