Tiếng AnhSửa đổi

Phó từSửa đổi

afterwards

  1. Sau này, về sau, sau đấy, rồi thì.

Tham khảoSửa đổi