Tiếng AnhSửa đổi

Tính từSửa đổi

absent-minded

  1. đãng.

Tham khảoSửa đổi