Cộng đồng Wiktionary khuyến khích người dùng táo bạo khi sửa mục từ. Các Wiki như của chúng ta phát triển nhanh hơn: sửa chữa các vấn đề, chỉnh lỗi ngữ pháp, bổ sung nội dung, đảm bảo là cách diễn đạt thật chính xác, v.v... Chúng ta mong đợi tất cả mọi người có tinh thần táo bạo giúp Wiktionary trở thành một bộ từ điển chất lượng tốt hơn nữa.

Sự táo bạo của những người như bạn là một trong những tài sản lớn nhất của Wiktionary, điều quan trọng là những người đóng góp lưu tâm đến lợi ích chung và không soạn thảo một cách bất cẩn. Tất cả các sửa đổi của bạn nếu không có ích đều có thể bị lùi sửa, thường là rất nhanh gọn. Nếu bạn không rõ về bất cứ điều gì, hãy hỏi. Hoặc, theo lời của Edmund Spenser, "Táo bạo, táo bạo, táo bạo ở bất cứ đâu," nhưng "Đừng táo bạo quá".

Không gian không dành cho mục từ sửa

Mặc dù sự táo bạo trong khi sửa các mục từ thường không có vấn đề gì, việc sửa đổi tại các không gian tên khác dễ gây rắc rối hơn nếu không cẩn thận. Lời khuyên "hãy cẩn trọng" đặc biệt quan trọng tại các không gian đó.

Táo bạo khi sửa hoặc tạo các thể loạibản mẫu có thể ảnh hưởng rộng nhiều trang. Vì mối lo ngại này, một số bản mẫu được sử dụng tại nhiều trang đã bị khóa vô thời hạn để tránh bị sửa. Trước khi sửa bản mẫu hay thể loại quan trọng, bạn hãy xem xét việc đề xuất sửa đổi tại trang thảo luận tương ứng và/hoặc tại các dự án Wiki thích hợp.

Cũng cần cẩn trọng đối với các trang thuộc không gian Wiktionary mà phản ánh một quan điểm hay đồng thuận của cộng đồng quan trọng, chẳng hạn như các trang dự án Wiki. Trong những trường hợp này, lời khuyên "táo bạo" thường không áp dụng cho các trang về quy định hay hướng dẫn. Thông thường, trước hết bạn nên thảo luận trước khi sửa đổi, trừ sửa lỗi chính tả và ngữ pháp ngay khi nhìn thấy.

Thông thường, bạn không nên sửa trang thành viên của người khác, hoặc sửa các lời nhắn hay thảo luận không phải do chính bạn viết tại các trang thảo luận, hãy cẩn trọng ngay cả khi sửa lời nhắn của chính mình. Việc sửa các phá hoại gần như lúc nào cũng được hoan nghênh, ngay cả tại các trang thành viên; một số thành viên sẽ cho bạn biết nếu họ thấy các sửa đổi của bạn không thích hợp hoặc bạn đã viết thông tin sai.