Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ  [ˈtɑɪ]

Từ đồng âmSửa đổi

Danh từ riêngSửa đổi

Thai (số nhiều Thais) /ˈtɑɪ/

  1. Người Thái.
  2. (Vô số) Tiếng Thái.

Tính từ riêngSửa đổi

Thai /ˈtɑɪ/

  1. (thuộc) Thái Lan.

Tham khảoSửa đổi