Thể loại:Từ cấu tạo

Wikipedia logo
Wikipedia có bài viết về:


Thể loại này chứa các từ được cấu tạo bằng chữ đầu của những từ khác. Xem thêm từ viết tắt.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.