Thể loại:Chữ thuần Nôm bộ 宀

Bộ thủ 宀, là bộ thủ thứ 40, còn gọi là bộ miên.

Trang trong thể loại “Chữ thuần Nôm bộ 宀”

Thể loại này chỉ chứa trang sau.

𡨸