Thể loại:Chữ thuần Nôm bộ 宀

Bộ thủ 宀, là bộ thủ thứ 40, còn gọi là bộ miên.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Chữ thuần Nôm bộ 宀”

Thể loại này gồm trang sau.

𡨸