Thể loại:Chữ thuần Nôm bộ 一

Bộ thủ 一, là bộ thủ thứ 1, còn gọi là bộ nhất.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Chữ thuần Nôm bộ 一”

Thể loại này gồm trang sau.

𠀧