Thảo luận Trợ giúp:Sửa đổi

Chưa có thảo luận về trang này.

Trong câu "Bạn củng hứa với chúng tôi rằng bạn đã tự viết bài này, hoặc đã chép từ một bài viết không dưới bản quyền.", nên thay từ "củng" bằng từ "cũng" cho đúng chính tả.

Quay lại trang “Sửa đổi”.