Con trai bố ghé qua đây tuần tra, bố con ta trùng ý nhỉ, hmmm--ThiênĐế98 (thảo luận) 01:25, ngày 14 tháng 5 năm 2018 (UTC)