Thảo luận Thành viên:mxn/2009

Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi Amore Mio trong đề tài m:Steward requests/Speedy deletions
Thảo luận Thành viên:MxnThảo luận Thành viên:Mxn/2020Thảo luận Thành viên:Mxn/2019Thảo luận Thành viên:Mxn/2018Thảo luận Thành viên:Mxn/2017Thảo luận Thành viên:Mxn/2016Thảo luận Thành viên:Mxn/2015Thảo luận Thành viên:Mxn/2014Thảo luận Thành viên:Mxn/2013Thảo luận Thành viên:Mxn/2012Thảo luận Thành viên:Mxn/2011Thảo luận Thành viên:Mxn/2010Thảo luận Thành viên:Mxn/2009Thảo luận Thành viên:Mxn/2008Thảo luận Thành viên:Mxn/2007Thảo luận Thành viên:Mxn/2006Thảo luận Thành viên:Mxn/2005Thảo luận Thành viên:Mxn/2004
Các tin nhắn gửi cho Nguyễn Xuân Minh vào năm 2009

Không còn ai theo dõi các thảo luận ở trang lưu trữ này. Xin hãy bắt đầu cuộc thảo luận mới tại trang gốc.

Bot flag for Luckas-bot

Heelo Mxn. I made a request here one month ago and no answer. Please give bot status for Luckas-bot. --Luckas Blade (thảo luận) 01:15, ngày 23 tháng 12 năm 2008 (UTC)Trả lời

See Thảo luận Thành viên:Luckas Blade.

Bắt đầu

Tôi bắt đầu đặt chân đến dự án này, còn "chân ướt chân ráo". Vậy, giúp tôi về cấu trúc một mục từ. tôi gặp khó khăn khi dùng bản mẫu tiếng Anh như {{-noun-}}, sao không Việt hóa?--Trần Thế Vinh (thảo luận) 19:00, ngày 26 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời

Xem Thảo luận Thành viên:Trần Thế Vinh.

m:Steward requests/Speedy deletions

Please take a look there to see which ones to delete, so no steward has to step in. Thanks.--Jusjih (thảo luận) 03:07, ngày 7 tháng 11 năm 2009 (UTC)Trả lời

See Steward requests/Speedy deletions at the Meta-Wiki.
Mxn, please semi-lock the article tốc ký for a time. Someone keeps adding advertisement into it.--Amore Mio (thảo luận) 13:55, ngày 7 tháng 11 năm 2009 (UTC)Trả lời
Quay lại trang của thành viên “Mxn/2009”.